Arduino ile Led Yakmak

Arduino Eğitim Videoları serilerimize Arduino ile Led Yakmak videomuz ile başladık. Arduino Blink Uygulamasını anlattığımız vidoemuzun blog yazısıyla başlıyoruz.

Arduino Blink Uygulaması Videomuzu izlediniz mi?

Neredeyse tüm elektronik sistemlerde gördüğümüz (kontrol sistemleri, elektriksel sistemler, uyarı sistemleri vs.) aydınlatma amacıyla kullanılan LED komponentini yakıp söndüreceğiz.

Led Nedir?

LED ’ler anot ve katot olmak üzere iki farklı bacağı olan, bunlardan anodu pozitif gerilime yani + uca,  katot ise negatif gerilime yani – uca ya da devredeki toprak hattına (GND, Ground) bağlanan devre elemanıdır. Parlaklık ve ömür seviyesi de üzerinden geçen akıma göre değişir.

Arduino LED Bağlantı Şeması

Buton ile led yakmak kullandığımız malzemeler ve bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:

 

arduino led bağlantısı

Arduino Led Bağlantısı

 

Devrede LED’e seri  bir direnç bağlanır. Böylelikle LED üzerinden yüksek akım geçmesi ve LED’in zarar görmesini  engellemiş oluruz. Örnek devrede LED’in (+) bacağı Arduino’nun 3.pinine bağlıdır. LED’in (-) bacağını dirence seri bağlayarak direncin diğer bacağından da Arduino’nun GND pinine bağlantı yapılmıştır. Böylelikle devre uygulamaya hazırdır.

YAZILIM KISMI,

Arduino ile Led Yakmak Kodu

Arduino Blink Kodu

 

Kütüphane fonksiyonu olan “pinMode” komutu digital pinlerimizin (Arduinodaki dahili pinler) tümünün çıkış olarak ayarlanmasıdır.

pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);

Burada yapacağımız işleme göre pinMode ‘u giriş ya da çıkış olarak ayarlayabiliriz.Buradaki amacımız LED yakmak olduğundan pinimizi çıkış olarak ayarladık.

Videomuzda kütüphane fonksiyonlarına  bağlı kalmak adına kütüphanedeki Arduino kodlarına ek olarak “# define LED_BUILTIN 3″ kod satırını ekledik. Bu şekilde başka kodlar yazmadan 3. pini çıkış olarak ayarlamış olduk.

 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
 delay(1000);            
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
 delay(1000);            

digitalWrite” fonksiyonu komut göndermemizi sağlıyor. 3.pin e bağlı olan LED bu komut aracılığı ile çalışıyor.

HIGH ile 3.pin lojik seviyesine, yani 5V’a ayarlanıyor, Delay ile 1000 milisaniye (yani 1 saniye) hiçbir işlem yapmadan bekliyor, bu sırada yanmaya devam ediyor.

LOW ile 3.pin 0V seviyesine ayarlanıyor ve tekrar Delay ile 1 sanyie bekliyor, bu sırada led sönmeye devam ediyor.

void loop” alanında bu 4 satırdan başka bir kod olmadığı için sürekli olarak bu işlem tekrarlanıyor. Led 1 saniye yanıp sönmeye devam ediyor.

Arduino Blink Kodu – Arduino ile Led Yakmak Kodu

 # define LED_BUILTIN 3 
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

İstenirse kodlar aşağıda gibi de yazılabilir.

 # define led 3 
  
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
 void loop ()
 {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Burada # define komutuyla 3.pinin adını “led” olarak tanımladık. Bunu yapmasaydık kod satırlarının devamında bulunan led ismininin yerine 3 rakamını kullanmamız gerekecekti.

pinMode(3, OUTPUT);

Bu düzenlemeyle kodun daha anlaşılabilir olmasını sağladık. Sonuç yine yukarıdaki kodlarla aynı olacaktır. Led yine birer saniye aralıklarla yanıp sönecektir.

Arduino Led Örneklerine diğer video ve blog içeriklerinde değineceğiz.

Direnc.net Blog sayfamızda sürekli olarak yeni içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen sormak istediğiniz soruları yorum olarak bize gönderin!

Likes:
6 13
Views:
31349
Article Categories:
ArduinoEğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir